Praktická výuka kresby je určena pro širokou veřejnost. Uchazeči, kteří se do kurzu hlásí poprvé, budou vedeni podle výukového plánu převážně ke kresbě.

Kurz vede
doc. akad. mal. Svatopluk Klimeš
KDY? Každý týden vždy v pondělí od 16 — 19 hod.
Kurz v zimním semestru začíná 5. 10. 2020 a končí závěrečným hodnocením 14. 12. 2020.


KDE? budova Fakulty umění a designu
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Pasteurova 1500/9
Ústí nad Labem


CENA 3.000 Kč
za 11 tříhodinových lekcí
pokyny k platbě naleznete v přihlášce
vyplněnou přihlášku zašlete na email
svatopluk-klimes@seznam.cz


HARMONOGRAM VÝUKY

Harmonogram výuky Kurzu večerní kresby a malby pro veřejnost v zimním semestru - 5. 10. — 14. 12. 2020
1 Úvod do výuky
5. 10. 2020
— základ vyjádření kresbou, zátiší, přírodní uhel nebo tužka, papír A1 nebo balicí papír ze školy na podložce a stojanu, odstup od modelu, k zafixování kreseb uhlem (pastelem) je potřeba fixativ nebo hard sprej na vlasy

2 Kresba zátiší
12. 10. 2020
— tvrdá a měkká tužka, přírodní uhel nebo rudka, možnost přidání jedné barvy pro podtržení výrazu a podobné principy

3 Zátiší
19. 10. 2020
— základní kresba a doplňující barva, akvarelové (vodové) barvy, používání štětců několika velikostí a tvrdostí

4 Studie figury
26. 10. 2020
— sedící model nebo portrét, 1. kresba přírodním uhlem, 2. kresba tužkou a porovnání možností obou technik

5 Velké zátiší na velkém formátu
2. 11. 2020
— kresba nebo malba se záměrně omezenou barevností, malba temperovými barvami, důraz na kompozici – umístění do formátu

6 Portrét podle živého modelu
9. 11. 2020
— s důrazem na řešení pozadí, tempera, papír A1

7 Malba a kresba zátiší
16. 11. 2020
— pastel, čtvrtka A1 nebo balicí papír ze školy, důležité pro práci donést si fixativ nebo hard sprej na vlasy

8 Práce v plenéru
23. 11. 2020
— po předchozí dohodě se studenty je možné zkusit pracovat v plenéru, - přinést si skicák s tvrdšími deskami a domluvit se na technice (pastel, kresba rudkou apod.) Datum se domluví s přihlédnutím k počasí.

9 Zátiší na velkém formátu
31. 11. 2020
— malba temperovými barvami, důraz na kompozici, umístění do formátu, kresba nebo malba množiny drobných předmětů

10 Akt
7. 12. 2020
— kresba, malba lidského těla podle živého modelu, lavírka nebo akvarel, čtvrtka A1 nebo karton

11 Zlacení na mixtion na destičce s dekorem
14. 12. 2020
— možnost vyzkoušet si zlacení na mixtion na destičce s dekorem, návrh předem doma připraven nebo vyzkoušet koláž s daným tématem na A3. Závěrečné hodnocení.

Zapojení kresby a malby živého modelu do programu bude vycházet ze znalostí a zájmu studentů. Ukázky a porovnávání prací vytvořených doma podle dohody.
CO S SEBOU? Na první hodinu si studenti přinesou uhel, tužku a gumu. O dalších pomůckách (temperové barvy, štětce, pastely, fixativ) budou studenti informováni při výuce.

VÍCE INFO Máte-li jakékoliv otázky, neváhejte se zeptat mailem nebo telefonicky vedoucího pedagoga kurzu doc. akad. mal. Svatopluka Klimeše. svatopluk-klimes@seznam.cz
tel.: 604 617 766

www.fud.ujep.cz