Kurz je zaměřen na praktickou výuku kresby a malby. Program výuky a zadávané úkoly jsou řazeny dle náročnosti s individuálním přístupem k posluchači. Vedle praktické výuky se účastník kurzu seznámí i se základními výtvarnými technikami, jako je kresba tuší, uhlem a pastelem, práce s akvarelem, malba akrylem, temperou, olejem či jejich kombinace. Důraz bude kladen na umístění kompozice do formátu, na práci se světlem, s perspektivou, s tvarem, s barvou a nevyhneme se ani studiu anatomie a různým experimentům. Součástí kurzu je kresba a malba aktu podle živého modelu.

Účastníci si přinesou pracovní oděv, základní pomůcky na kresbu, uhel, pastel, akvarelové, temperové nebo akrylové barvy, štětce a paletu. Papír, desky, stojany, modely a další pomůcky poskytne škola. Večerní kurz kresby a malby na FUD je určen těm, kteří mají o tyto výtvarné techniky zájem a chtějí se oboru více věnovat. Výuka je otevřená pro širokou veřejnost. Spodní věková hranice je šestnáct let, horní neomezená. Přivítáme jak středoškoláky a uchazeče o studium na vysoké výtvarné školy, tak i ostatní zájemce, kteří se v tomto oboru chtějí dále vzdělávat. Výuka v letním semestru se skládá z 13 tříhodinových lekcí (seminářů) v ateliérech Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem.

Kurz vede
doc. MgA. Martin Kuriš, Ph.D. a doc. Ilja Bílek
KDY? Kurzy v zimním semestru probíhají
od 27. 9. – 20. 12. 2023
Výuka probíhá vždy ve středu 16-19 hod.
(nebo se zvolí jiný den dle preferencí většiny účastníků.)


KDE? budova Fakulty umění a designu
ateliér číslo dveří 437, 3. patro
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Pasteurova 1500/9
Ústí nad Labem


CENA 3 800 Kč
za 13 tříhodinových seminářů
pokyny k platbě naleznete v přihlášce
Platbu je možné provést přes eshop zde.


Platbu lze provést také bankovním převodem na účet nebo složenkou
Číslo účtu: 260112295/0300
Variabilní symbol: 4626141000
Zpráva pro příjemce: Jméno účastníka

Vyplněnou přihlášku zašlete do 20. 9. 2023 na email
kurism@seznam.cz
603 367 392


HARMONOGRAM VÝUKY

Harmonogram výuky Kurzu večerní kresby a malby pro veřejnost 27. 9. – 20. 12. 2023, vždy ve středu 16-19 hod. (nebo jiný den, který se určí dle závislosti na preferencích účastníků)

Praktická výuka třinácti tříhodinových seminářů, která bude probíhat vždy jednou týdně v termínu 27. 9. – 20. 12. 2023 v prostoru ateliéru FUD UJEP v Ústí nad Labem, je zaměřená převážně na kresbu a malbu podle živého modelu. Domácí úkoly jsou dobrovolné. Kurz je otevřen i laikům a lidem, kteří s kresbou a malbou teprve začínají. Důležitý je zájem a snaha se v oboru zdokonalit a něco se naučit. Výuka je vždy ve středu 16-19 hod. č. dv. 437 na FUD UJEP. Den se může případně změnit dle závislosti na preferencích a na poštu uchazečů.

Zahájení kurzu je 27. 9. 2023.

Doporučený plán výuky: (Na každém semináři je přítomen akt. Výuka ale probíhá vždy individuálně dle potřeb uchazeče, někdo maluje obraz olejem, někdo preferuje kresbu a malbu zátiší, krajinu, vedutu, abstrakci nebo práci z paměti, atd. V rámci výuky jsou ve škole k dispozici tři odlišné ateliéry.)
1 St. 27. 9.

— Zahajovací hodina. Portrét, kresba tužkou, uhlem na papír formát A2
— Dú: Zátiší, kresba tužkou, uhlem na papír formátu A3

2 St. 4. 10.

— Sedící polopostava, kresba tužkou, uhlem, rudkou, na papír formát A2
— Dú: Autoportrét podle zrcadla, kresba tužkou, uhlem na papír formát A3

3 St. 11. 10.

— Sedící polopostava s rukou, kresba tužkou, uhlem na formát A1 — Dú: Pohled z okna (veduta nebo krajina), kresba tužkou, uhlem nebo akvarel, formát A3

4 St. 18. 10.

— Čtenář (sedící postava s knihou), kresba uhlem, malba temperou nebo akrylem na papír formát A2-A0
— Dú: Les, studie stromu (krajina), kresba tužkou, uhlem, perkem nebo akvarel na papír formát A3

5 St. 25. 10.

— Ležící schoulená postava, kresba uhlem, malba temperou nebo akrylem na papír formát A1-A0
— Dú: Můj sen, kresba nočního snu nebo vymyšlené představy, ilustrace na papír A3, technika volná

6 St. 1. 11.

— Stojící postava, kresba uhlem, malba temperou nebo akrylem na papír formát A1-A0
— Dú: Portrét známého, kresba tužkou, uhlem nebo malba na papír formátu A3-A2

7 St. 8. 11.

— Pohybovky (tělo v pohybu), kresba tužkou, perkem nebo uhlem na papír formát A1
Dú: Činnost v domácnosti, kresebná charakteristika nějaké lidské činnosti nebo pohybu (chůze, běh, mytí nádobí, atd.), kresba tužkou, pastelem nebo perkem na papír formátu A3

8 St. 15. 11.

— Sedící postava, kresba nebo malba bílou křídou či bělobou na tmavý papír formát A1-A0 (studie světla)
— Dú: Noc, kresba nebo malba noční scény, technika volná na papír A3

9 Ne. 22. 11.

— Stojící postava, kresba nebo malba na barevný papír formát A1-A0 (studie barvy)
— Dú: Studie barevné látky, deky, oblečení, kresba nebo malba draperie, technika volná na papír A3

9 Ne. 22. 11.

— Ležící postava, kresba barevným pastelem, tónovaný papír formát A1-A0
— DÚ: Variace na starého mistra, kresba nebo malba na motiv starého mistra, papír formát A3-A2

11 St. 6. 12.

— Stojící postava, malba temperou nebo akrylem na papír formát A1-A0
— Dú: Můj pokoj, studie interiéru, kresba nebo malba na papír formát A3

12 St. 13. 12.

— Sedící postava s dítětem, kresba uhlem, malba temperou nebo akrylem na papír formátu A1
— Dú: Velikonoční pohlednice, ilustrace, kresba nebo malba na papír formát A4

13 St. 20. 12.

— Ležící postava, závěrečná klauzurní práce, volná technika, papír formát A1

14 St. 20. 12.

— Slavnostní zakončení spojené s prezentací všech prací studentů Kurzu kresby a malby pro veřejnost v H-Gallery na chodbě 3. patra FUD UJEP.

Zapojení kresby a malby živého modelu do programu bude vycházet ze znalostí a zájmu studentů. Ukázky a porovnávání prací vytvořených doma podle dohody.
CO S SEBOU? Na první hodinu si studenti přinesou uhel, tužku a gumu. O dalších pomůckách (temperové barvy, štětce, pastely, fixativ) budou studenti informováni při výuce.

VÍCE INFO Máte-li jakékoliv otázky, neváhejte se zeptat mailem nebo telefonicky vedoucího pedagoga kurzu
doc. MgA. Martin Kuriše, Ph.D.
vyplněnou přihlášku zašlete na email
kurism@seznam.cz
tel.: 603 367 392

www.fud.ujep.cz